Dlhý chvost u čsv

Na začiatku chcem upozorniť, že článok vychádza z mojich zistení a konzultácií s vyštudovanou genetičkou (biológia), ale nemám vzdelanie v obore genetika, aj keď sa touto oblasťou zaujímam dlhšie (pôvodne som tento odbor reálne aj chcela študovať!). Preto nejde o odborný článok! Článok viem upravovať podľa aktuálnych informácií a zistení! Rada si vypočujem aj názory a vedomosti ďalších genetikov, ktorí sa tomuto venujú!

Dlhý chvost sa v bonitačnom kóde pri bonitácii československého vlčiaka označuje ako K1, preto toto označenie (K) využijem aj ja pre ľahšie pochopenie.

Pri genetických ochoreniach ako DM, DW, ide o recesívnu dedičnosť génov, kde musí každý z rodičov niesť gén pre dané ochorenie, aby sa objavilo u potomkov (25%), teda obaja rodičia musia byť nosiči, teda niesť gén daného ochorenia, resp. mať výsledok napr. DM N/A alebo DW N/A a až v takomto spojení rodičov sa môže, ale aj nemusí ochorenie u šteniat prejaviť. Nie v každom vrhu musí byť rovnaké matematické percento zdravých/chorých/nosičov!

čistý (N/N) + čistý (N/N)= čistý (N/N)

nosič (N/A) + čistý (N/N) = 50% nosič (N/N), 50% čistý (N/A)

nosič (N/A) + nosič (N/A) = 50% nosič (N/A), 25% chorý (A/A), 25% čistý (N/N)

N - negatívny, negativ, clear, čistý

A - pozitívny, afected, chorý

Psy s výsledkom DM (A/A) a DW (A/A) by sa v chove nemali používať a mali by byť z chovu vyradené (ale v minulosti, keď genetické testy ešte povinné neboli, k takýmto páreniam došlo a viedlo k narodeniu chorých jedincov). Eventuálne som DM pozitívne psy aj teraz v chove videla, avšak sa k nim mohli použiť iba čisté feny, pričom všetci potomkovia boli nosiči na DM (N/A) a aj v ďalšej generácii sa tiež museli použiť čisté psy a feny! DW pozitívne psy sa zvyčajne vysokého veku nedožijú, resp. nie sú schopné krytia a plodnosti (ale príroda a evolúcia vedia svoje, teda na 100% sa to vylúčiť nedá, no o takejto extrémnej situácii som ešte nepočula!)

Pri géne dlhého chvostu ("K") však ide o úplne idú dedičnosť, presnejšie sa nazýva dominantná. Teda ak aspoň jeden z rodičov tento gén nesie, označme to ako K N/A, tak až u 50% potomkov sa môže gén dlhého chvostu prejaviť a to aj za predpokladu, že druhý z rodičov bude negatívny. Každé zo šteniat, ktoré zdedia gén "K", jednoducho budú mať dlhý chvost. 

čistý (N/N) + čistý (N/N) = čistý (N/N)

nosič (N/A) + čistý (N/N) = 50% čistý (N/N) + 50 % dlhý chvost (N/A)

nosič (N/A) + nosič (N/A) = 25% čistý (N/N) + 75% dlhý chvost (50% N/A, 25% A/A)

Počas skúmania rôznych rodokmeňov som nezistila, či niektorý pes mal dlhý chvost dedične po oboch rodičoch (A/A)! Nie vždy bola informácia o dlhom chvoste uvedená v bonitačnom kóde a nie vždy existuje dobová fotografia daného psa alebo jeho rodičov. Predpokladám, že väčšinou išlo iba o N/A.

K spojeniu 2 rodičov, ktorí by mali obaja A/A, de facto však dôjsť nikdy nemuselo, lebo stačí ak aspoň jeden z rodičov nesie gén "K", aby ho mali aj potomkovia. 

Vysoká pravdepodobnosť dlhého chvosta je možná u vrhov A Malý Bysterec (SR) a A Reolup (CZ). Reálne informácie by mohli poskytnúť chovatelia a majitelia psov z týchto vrhov! Možné dalšie zisťovanie a overovanie! 

Z našich odchovov má dlhý chvost Aramis z Tieňov lesa, ktorý je nechovný z dvoch dôvodov: 1. má veľmi plachú, submisívnu povahu a 2. vylomil si jeden zo zubov, ale keďže nemal absolvovaný Zvod mladých a nevieme, kedy k vylomeniu zubu prišlo a teda nemá ani RTG snímok, nebolo možné ani Zvod mladých dokončiť.

Rovnako je pri čsv dominantný gén krátkej srsti (l), ktorá je štandardná, pričom dlhá (L) nie. Pre dlhú srsť by čsv podľa štandardu uchovnené byť nemalo. Ale vyskytujú sa aj čsv s dlhou srsťou (nechovné!), predsa len plemeno vzniklo krížením karpatského vlka a nemeckého ovčiaka (nemecké ovčiaky však existujú aj dlhosrsté!) V SR a ČR žiadne dlhosrsté čsv nikdy nebolo uchovnené!

Dlhý chvost tiež nie je štandardný, ale nevylučuje z chovu, iba znižuje známku v porovnaní so štandardom. Ak pes nemá žiadne iné chyby vylučujúce z chovu, ale má dlhý chvost, získa na bonitácii známku P3, teda súlad so štandardom je veľmi dobrý (P3). 

Porovnanie so štandardom:

P1 - výborný, dokonale spĺňa štandard

P3 - veľmi dobrý, spĺňa štandard, ale niektoré chyby vo výzore znižujú známku, (dlhý chvost, hnedé oko), ale nie sú vylučujúce

P5 - dobrý, výzorom celkom nespĺňa štandard, ale nemá vylučujúce vady

P14 - nedostatočný, nespĺňa štandard, má viac vylučujúcich vád

Pri psoch navyše platí, že musia mať oba semenníky zídené v miešku!


Aktualizácia po ďalšom rozhovore s inou genetičkou: Dlhý chvost nemusí ovplyvňovať iba jeden jediný gén, ale súbor génov, čo však nie je v rozpore s mojim pozorovaním. 

Ďalšie info mi podala jedna chovateľka, ktorá tvrdí, že podľa pána Hartla je počet stavcov u čsv premenlivý/neustálený a aj to má vplyv na dĺžku chvosta - viac stavcov predstavuje dlhší chvost.


Článok je možné ďalej dopĺňať a opravovať!Komentáre

Obľúbené príspevky

Kontaktný formulár

Meno

E-mail *

Správa *